Plánované akce na 1. pololetí

-18.9.2019   stopovaná společně se ZŠ

- 23.9.2019   fotografování v MŠ

- 27.9.2019  sferické kino v tělocvičně (65,- Kč)

- 30.9.2019  keramika v MŠ (50,- Kč)   

- 2.10.2019  měření zraku v MŠ - projekt Lví očko 

- od 11.10.2019 bruslení v Rokycanech ( starší děti) 

- 23.10.2019 projekt v MŠ ,,Stavitel města" ( malá technická universita) 

- 27.11.2019 projekt v MŠ ,,Malý architekt" (malá technická universita)

- 2.12.2019  vánoční výtvarné dílny pro rodiče s dětmi (16,00 - 18,00)

- 18.12.2019 vánoční besídka v MŠ od 15,30 hodin