Pokyny pro distanční výuku

Pokud si situace vyžádá přechod na distanční (hybridní) výuku, budou o tom rodiče informováni:

  • prostřednictvím kalendáře na webových stránkách školy,
  • emailem od třídních učitelů,
  • zápisem v žákovské knížce žáka,
  • informací v jednotlivých Google učebnách.

Informace pro rodiče ke stažení:

Pro využití videokonference budou žáci potřebovat přihlášení do svého Google účtu.