Výtvarná výchova:

  • nakreslit na A4 čtvrtku rozkvetlou jarní louku, tak aby na ní byly:
  • u 3. ročníku 3 jarní květiny
  • u 4. ročníku 3 jarní květiny a 3 kvetoucí stromy nebo keře
  • Lze kreslit vodovkami, pastelkami nebo temperami.
  • Celá čtvrtka bude pokrytá barvami a bude zezadu podepsaná celým jménem a příjmením žáka.

Sdílená složka: