Rozvrh hodin - první ročník:

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po  Čj M
 Čj ZTv
Út  Čj M
Čj
Prv

St  Čj  M Tv
Tv
 
Čt  Čj  M Čj
Prv
 Čj  M Hv
Vv
 Pč

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Součková

Začátky a konce hodin:

1. hodina  8:00 - 8:45
    2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina  10:00 - 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina  11:50 - 12:35
  6. hodina 13:00 - 13:45
7. hodina  13:50 - 14:40
     

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
M matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   VV výtvarná výchova
Inf informatika