Školní družina 5Školní družina 4Školní družina 3Školní družina 2Školní družina 1

Školní družina při ZŠ a MŠ Ejpovice

Motto: „Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima“

Vychovatelky školní družiny

O školní družině

Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů. V každém týdnu jsou akce příležitostné a  akce pravidelné, kdy pracují jednotlivá oddělení samostatně s ohledem na věkovou kategorii žáků. Na konci každého týdne proběhne hodnocení činnosti a výstavka prací. V této oblasti probíhá hodnocení celého týdne, jednotlivých činností i sebehodnocení jednotlivců. Dále jsou žáci seznámeni s dalším týdnem a mohou se aktivně podílet na přípravě jednotlivých akcí.