Dlouhodobé projekty při školní družině

Karneval

 • společné setkání dětí ze ŠD a dětí z MŠ
 • děti se těší na setkání se svými kamarády z MŠ, připravují pro ně karnevalové masky a drobné dárky
 • hry a soutěže

Drakiáda

 • společně s MŠ

Vánoční besídka

 • setkání se staršími žáky z MŠ a předání drobných dárečků
 • starší žáci připravují vánoční cukroví
 • společně rozbalí vánoční dárky a zpívají koledy
 • děti ze ŠD vyrobí drobné vánoční dárky pro spolužáky

Dětský den

 • Pohádkový les -  hry a soutěže
 • rozloučení se  školním rokem
 • návštěva mateřské školky

Příprava závěrečné akademie

 • vystoupení žáků

Staráme se o svého mazlíčka

 • koutek přírody v ŠD – chov tropického hlemýždě - oblovky žravé