Zájmové kroužky

Ve školním roce 2018 - 2019 nabízíme tyto mimoškolní aktivity:

  • Hra na flétnu (vede paní učitelka Součková)
  • Hra na kytaru (vede paní Zajíčková)