Zájmové kroužky

Ve školním roce 2021 - 2022 nabízíme tyto mimoškolní aktivity:

  • Hra na flétnu (vede paní učitelka Součková)
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (vede Manclová, Součková, Hořáková)
  • Deskové hry (vede Markovičová)