Přístavba mateřské školy a provoz od září 2021

Zveřejněno: 25. 8. 2021, zapsal: Monika Knížková

Stavba mateřské školy v Ejpovicích

 

Na jednání zastupitelstva dne 22.9.2020 bylo rozhodnuto usnesením 63/1/2020 o přístavbě mateřské školy (dále MŠ), která bude umístěna u stávajícího objektu MŠ. Následně byla zadána projektová dokumentace (PD) pro stavební řízení, kterou vypracovala projekční kancelář KFJ s.r.o. a bylo požádáno o stavební povolení, které bylo pravomocně vydáno dne 11.2.2021.

Společnost TNT Consulting s.r.o. zpracovala výběrové řízení na dodavatele stavby a zastupitelstvo odsouhlasilo výběr dodavatele stavby ZRUP Příbram a.s..

Dne 25.5.2021 byla s vybranou společností podepsána smlouva na realizaci přístavby mateřské školy.

Jedná se o přístavbu dvou tříd se samostatnými odpočinkovými místnostmi a kompletním zázemím. Nový objekt bude propojen na stávající objekty MŠ a školní jídelny. Stavba bude provedena kontejnerovými moduly na základovou desku, kterou s bouracími pracemi jako subdodavatel spol ZRUP Příbram a.s. provede společnost Bc. David Lukeš ml..

Pro realizaci stavby byla vysoutěžena cena 16.9 mil Kč bez DPH a bude financována z prostředků obce. Dotace, o kterou obec žádala MF ČR z dotačního programu Podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství a působnosti obcí nebyla z důvodu velkého zájmu obci naší obci přidělena.

Stavba byla zahájena 15.6.2021 a předpokládaný termín

dokončení je v uzavřené smlouvě o dílo stanoven do konce roku 2021.

Činnosti technického dozoru investora (TDI) při realizaci projektu zajišťuje společnost INGEM a.s.

Provoz mateřské školy a školní jídelny nebude přerušen.

Zahájení školního roku bude z důvodu přepojování stávajících objektům mateřské školy a školní jídelny na inženýrské sítě posunuto na pondělí 6.září 2021.

Za možné vzniklé komplikace se omlouváme.

 

V příloze část projektové dokumentace a fotografie z provádění stavby.

iconC03.pdf (181,7 KB)iconD114.pdf (60,7 KB)icon20210823_085344.jpg (1,8 MB)icon20210823_085440.jpg (1,7 MB)icon20210823_085647.jpg (2,2 MB)iconD112.pdf (529,2 KB)
Zveřejněno: 29. 11. 2021
Zveřejněno: 29. 11. 2021
Zveřejněno: 13. 11. 2021
Zveřejněno: 21. 10. 2021
Náhodný výběr z galerie
Velikonoční dílny 8 Masopust s Večerníčkem 12 Slavnostní rozloučení s předškoláky 21 Do školky přijel cirkus 1