Vítejte na stránkách MŠ Ejpovice

Mateřská škola 19

Jsme vesnická mateřská škola, rodinný a milý kolektiv pedagogů i ostatních nepedagogických pracovnic. Kapacita naší MŠ je 34 míst. Náplň naší práce provádíme dle vzdělávacího programu "Z pohádky do pohádky". Zahrada MŠ umožňuje dětem mnoho aktivit - hry v lesíku, jízda na odrážedlech či koloběžkách na dopravním hříšti, lezení po lezecké stěně, houpačky, prolézačky a velké pískoviště.

Často mají děti možnost shlédnout různá divadelní představení, ať už v MŠ nebo v divadle Alfa, 4x za rok pracujeme s keramickou hlínou.Dále navštěvujeme místní tělocvičnu, kde využíváme tradiční i netradiční pomůcky k rozvoji pohybu ( bosu, pedala, velké nafukovací míče, různá vozítka aj.). Nejstarší děti mají možnost seznamování se s anglickým jazykem, výtvarné a pracovní dovednosti a předplaveckou výuku v bazénu v Rokycanech.

Pracujeme ve skupinách s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Uplatňujeme získávání poznatků a dovedností hravou formou. Cílem naší práce je rozvíjení dítěte v prostředí plném radosti a vzájemné důvěry.