Informace pro rodiče

školné 270,- Kč za měsíc + strava
Provoz MŠ 6,30 - 16,00
MŠ uzamčena

8,00 - 12,00

12,15- 15,00

Vyzvedávání dětí   

po obědě 12,00 - 12,15

odpoledne 15,00 - 16,00

iconŠkolní řád 2018/2019 (154,1 KB)