Informace pro rodiče

školné 400,- Kč za měsíc + strava
Provoz MŠ 6,30 - 16,00
MŠ uzamčena

8,00 - 12,00

12,15- 15,00

Vyzvedávání dětí   

po obědě 12,00 - 12,15

odpoledne 15,00 - 16,00

Zápis do mateřské školy Ejpovice na školní rok 2018 - 2019 se koná dne 14.5.2018

od 16,00 do 17,00 hodin v MŠ Ejpovice

Do MŠ budou přednostně zapsány děti:

- v posledním roce před začátkem povinné školní docházky

- s trvalým bydlištěm v Ejpovicích

- které dovrší věku tří let před nástupem do MŠ

- které mají sourozence v MŠ a ZŠ Ejpovice


Před zápisem si vyzvedněte v mateřské škole přihlášku a evidenční list, který přinesete potvrzený od lékaře spolu s rodným listem dítěte.


 

 UZAVŘENÍ MŠ: Jarní prázdniny - zavřeno od 12.3.2018 - 16.3.2018

                           Ředitelské volno -30.4.2018

                           Letní prázdniny  - od 16.7.2018 do 31.8.2018