Provozní řád školní jídelny

 1. Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, FN/ Metodikou s
  potřebního koše a novým školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Provozní řád je platný od 1.9. 2018.
 2. Školní jídelna je zařízení, které slouží ke stravování žáků, zaměstnanců ŠJ a ZŠ. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy v programu Pohyb a výživa a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.
 3. Podle § 4 odst.9. vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování
  •  strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení, nebo první den neplánované  nepřítomnosti
  • oběd si může vyzvednout  do vlastních (neskleněných) nádob. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.
 4. Stravování pedagogů a provozních zaměstnanců za sníženou úhradu, kdy na stravu přispívá zaměstnavatel, je možné po odpracování alespoň 3 hodin v kalendářním dni.
  Stravování pracovníků v době nemoci, mateřské dovolené, řádné dovolené neprobíhá.
 5. Výdej obědů:
  Výdej obědů probíhá v MŠ od 11,00 – 12,00 hodin.
  Výdej obědů pro žáky  základní školy probíhá podle rozvrhu  od 12,00 – 14,00 hodin.
 6. Každý strávník ( u dětí zákonný zástupce ) vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny.
  Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky. Provozní řád je dle potřeby, průběžně aktualizován a k nahlédnutí vyvěšen na nástěnce ŠJ, současně  je umístěn na internetových stránkách školy.
 7. Cena obědů je stanovována nařízením ředitele školy po projednání s hospodářkou školy a  není tudíž fixní na neomezenou dobu.
  Případná změna ceny jednoho oběda pro jednotlivé skupiny strávníků, je vždy vyvěšena v mateřské škola a základní škole na nástěnkách., umístěna na webu školy.
 8. Způsob úhrady stravného. Stravné je hrazeno formou inkasa. Každý zákonný zástupce dodá povolení k inkasu ze svého účtu na účet školy: 188 999 740 / 0300 ředitelce školy. Stravování je hrazeno formou zálohy a dopočítána vratka, která je odečtena ze stravného následující měsíc.
 9. Cena stravného -
  • MŠ – celodenní stravování: 30,-  Kč
  • MŠ – polodenní stravování: 36,-  Kč
  • MŠ – celodenní stravování – starší děti 6ti let: 41,-  Kč
  • ZŠ – mladší žáci: 30,-  Kč
  • ZŠ – starší žáci: 35,-  Kč
  • Dospělí – s dotací: 30,-  Kč
  • Dospělí – bez  dotace: 40,-  Kč 
 10. Odhlašování obědů. Obědy se odhlašují nejpozději do 7,00 hodin odhlašovaného dne. Telefonicky v MŠ.
 11. Organizace provozu školní jídelny:

 • Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogických pracovníků   od 12.00 – 13.40 hodin
 • Žáci se po celou dobu stolování  řídí jejich pokyny.
 • Žáci nevynášejí jídlo z prostoru jídelny.
 • Všichni strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.
 • O možnosti přídavků stravy rozhodne kuchařka vydávající jídlo dle momentální situace.
 • Úraz, nevolnost hlásí žáci  pedagogovi, který vykonává dozor.
 • Připomínky rodičů ke stravování přijímá vedoucí učitelka MŠ a ředitelka školy
 • Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen v MŠ, ZŠ a ve školní jídelně. Bude vyvěšen na  internetových stránkách www.skolaejpovice.cz v sekci jídelní lístky.
 • Žáci byli seznámeni s tímto provozním řádem třídními učiteli a je proveden zápis v třídních knihách.
 • Rodiče byli seznámeni s tímto provozním řádem na úvodní třídní schůzce.

V Ejpovicích 30.8. 2018

Mgr. Eva Manclová

Doplněk č. 1 : Úprava ceny stravného od 1.1.2019

 Z důvodu zvýšení cen energie a potravin dojde od 1.1.2019 k navýšení stravného.

MŠ – celodenní stravování

36,- Kč

MŠ – polodenní stravování

30,- Kč

MŠ – celodenní stravování – starší děti 6ti let

41,- Kč

ZŠ – mladší žáci

26,- Kč

ZŠ – starší žáci

28,- Kč

Dospělí – s dotací

20,- Kč

Dospělí – bez dotace

30,- Kč

V Ejpovicích dne 1.1.2019

Mgr. Eva Manclová, ředitelka školy

 

Zveřejněno: 17. 1. 2022
Zveřejněno: 12. 1. 2022
Zveřejněno: 31. 12. 2021
Náhodný výběr z galerie
Září v mateřské školce 16 Čertí škola 2014 8 Bruslení MŠ 2019 12 Deskové hry v ZŠ 9