Otázky k probranému učivu

Klávesové zkratky, psaní s diakritikou

 1. Napiš následujcí slova a slovní spojení: Ďolíček, Ája, kůlna, 1 + 2 = 3, úly, Ťuk, žluťoučký, zahoď to.
 2. Napiš následující znaky: ?, !, /, :, ( ).
 3. Otevři poznámkový blok, pomocí klávesových zkratek do něj zkopíruj do něj text z předlohy.
 4. Vyhledej v textu zadané slovo.
 5. Nahraď v textu pomocí klávesové zkratky zadané slovo jiným slovem.
 6. Pomocí klávesové zkratky označ vyber celý text.
 7. Vysvětli, k čemu se nejčastěji používají klávesy: BACKSPACE, DEL, ESC, CAPSLOCK, SHIFT, HOME, END.

Kterou klávesou / klávesovou zkratkou:

 • Se přepínáme mezi spuštěnými programy?
 • Uzamkneme obrazovku?
 • Se přepínáme mezi instalovanými jazyky (tj.např. mezi českým a anglickým rozložním klávesnice)?
 • Zavřeme aktuálně spuštěné okno?
 • "Shodíme" (tedy správně minimalizujeme) všechny programy na dolní lištu?
  Zobrazíme nabídu START?
 • Rychle zobrazíme nabídku Nastavení?

Základy práce s typy písma v jednoduchém editoru

Žák by měl umět:

 • Otevřít si program WordPad (je součástí operačního systému MS Windows).
 • Napsat v programu text alespoň na dva řádky (pátý ročník na tři).
 • Označit si část textu (žáci pátého ročníku i pomocí klávesových zkratek).
 • Změnit u vybraných písmen nebo celých slov:
  • Velikost a typ písma,
  • barvu písma,
  • zarovnání písma (levý okraj, střed, pravý okra, blok),
  • písmo na tučné, kurzívu, případně přeškrtnuté,
  • žáci pátého ročníku i na horní a dolní index.
 • Žáci pátého ročníku by měli umět vkládat do textu symboly.

Tvoříme a upravujeme tabulky

 • Jaké programové prostředí je vhoné pro tvorbu tabulek s výpočty?
 • Žák by měl umět:
  • vhodně zvolit formát buňky,
  • přenést formát buňky na sousední,
  • definovat a vložit základní funkce (sčítání, odčítání, násobení, dělení),
  • vložit předpřipravené funkce - součet a průměr,
  • chránit jednotlivé buňky před nevhodnými hodnotami,
  • ošetřit buňky a list tabulky před nevhodnými zásahy.