Otázky k probranému učivu

Klávesové zkratky, psaní s diakritikou

 1. Napiš následujcí slova a slovní spojení: Ďolíček, Ája, kůlna, 1 + 2 = 3, úly, Ťuk, žluťoučký, zahoď to.
 2. Napiš následující znaky: ?, !, /, :, ( ).
 3. Otevři poznámkový blok, pomocí klávesových zkratek do něj zkopíruj do něj text z předlohy.
 4. Vyhledej v textu zadané slovo.
 5. Nahraď v textu pomocí klávesové zkratky zadané slovo jiným slovem.
 6. Pomocí klávesové zkratky označ vyber celý text.
 7. Vysvětli, k čemu se nejčastěji používají klávesy: BACKSPACE, DEL, ESC, CAPSLOCK, SHIFT, HOME, END.

Kterou klávesou / klávesovou zkratkou:

 • Se přepínáme mezi spuštěnými programy?
 • Uzamkneme obrazovku?
 • Se přepínáme mezi instalovanými jazyky (tj.např. mezi českým a anglickým rozložním klávesnice)?
 • Zavřeme aktuálně spuštěné okno?
 • "Shodíme" (tedy správně minimalizujeme) všechny programy na dolní lištu?
  Zobrazíme nabídu START?
 • Rychle zobrazíme nabídku Nastavení?