Eva Sojáková

 

Pracovní náplň:

Třídní učitelka III. třídy (2. a 5. ročník).

Vyučuje český jazyk a literaturu, matematiku, vlastivědu, prvouku, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.