Mgr. Lenka Součková

 

Pracovní náplň:

Třídní učitelka II. třídy (3. a 4. ročník), speciální pedagog.

Vyučuje český jazyk a literaturu, matematiku, prvouku, tělesnou výchovu, zdravotní tělesnou výchovu a hudební výchovu.