Mgr. Lenka Součková

 

Pracovní náplň:

Třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník), speciální pedagog.

Vyučuje český jazyk a literaturu, matematiku, prvouku, pracovní činnosti, tělesnou výchovu (ve všech ročnících) a hudební výchovu.