Mgr. Lenka Součková

 

Pracovní náplň:

Třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník), speciální pedagog.

Vyučuje český jazyk a literaturu, matematiku, prvouku, tělesnou výchovu (ve všech ročnících), zdravotní tělesnou výchovu a hudební výchovu