Mgr. Bc. Lucie Hořáková Dis

 

Pracovní náplň:

Třídní učitelka III. třídy (1. a 3. ročník).

Vyučuje český jazyk a literaturu, matematiku, vlastivědu, prvouku, přírodovědu a tělesné výchovy.