Mgr. Bc. Lucie Hořáková Dis

 

Pracovní náplň:

Třídní učitelka I. třídy (1. ročník).

Vyučuje český jazyk a literaturu, matematiku, vlastivědu, prvouku, přírodovědu a tělesné výchovy.