Mgr. Taťána Tučková

 

Pracovní náplň:

Vyučuje prvouku, vlastivědu, přírodovědu, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu.

Pracuje jako vychovatelka školní družiny, učitelka základní školy a asistentka pedagoga.