Milí rodiče,

Pohyb a výživa

v rámci programu Pohyb a Výživa, do kterého je naše škola zapojena, jsme pro Vás připravili krátké materiály, které Vám program pomůžou přiblížit.

Na začátku školního roku jste od nás dostali letáček s informacemi o zapojení naší školy do programu, který se snaží ověřit, jakým způsobem je možné nejlépe zkvalitnit pohybový a výživový režim dětí. V letáčku jste se mohli dále seznámit s pyramidou pohybu a výživy pro děti, s šesti prioritami v pohybovém a výživovém režimu dětí neboli pravidly šesti P, s označením „VIP školák“ i s možnostmi, jak se i Vy můžete zapojit do programu. V následujících textech se Vám nejen o těchto, ale i dalších informacích rozepíšeme více.

repa_ilustracni_obr

Úvodem bychom rádi vyzdvihli důležitost spolupráce. Program Pohyb a Výživa se záměrně orientuje na školské prostředí, poněvadž děti ve škole a školní družině tráví podstatnou část dne – získávají zde vědomosti, dovednosti, obědvají, pobývají během dopoledních, ale i odpoledních svačin, přijímají vzory chování a vytváří si postoje pro celý život. Program není jednorázovou akcí, za dětmi nedochází lidé, kteří by jim vysvětlovali, co jíst, jak se pohybovat apod. Vše, správné informace i podmínky pro jejich realizaci, jsou zprostředkovány přímo školou, kde mezi sebou spolupracují ředitelé, vyučující, paní vychovatelky ze školní družiny i vedoucí školní jídelny, paní kuchařky nebo provozovatelé školních bufetů. Všichni mají na zlepšování pohybového a výživového režimu dětí svůj nemalý podíl.

Sama škola může mimojiné spolupracovat s projekty, které přispívají k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, dále se sportovními organizacemi a iniciativami nebo oddíly, kde je pohyb součástí, ale samotný sportovní výkon prioritou již nemusí být.

Nejdůležitější na konec – ke zdravému životnímu stylu dětí by měla vést škola také ve spolupráci s rodinou.

Proto pokud máte, milí rodiče, za …:

a) zájem připojit se

b) chuť přiložit ruku k dílu

c) potřebu sdělit Váš názor

d) jiné hodící se odpovědi :)

… můžete:

a) sami zlepšovat pohybový a výživový režim svých děti i celé rodiny podle pyramidy pohybu a výživy pro děti a pravidel šesti P

b) pomoci školám při realizaci programu

c) zadat si http://pav.rvp.cz/ a ohodnotit program Pohyb a Výživa

 

Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ a další informace naleznete na shodné adrese: http://pav.rvp.cz.

 

Zdroj: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ (informace pro rodiče)