Logo EU

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 ŠABLONY II.

Základní škola a Mateřská škola Ejpovice, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Vzděláváme se II., reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014944 v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční výše podpory: 889.757 Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Eva Manclová, ředitelka školy

Tel: +420 739231908, (e-mail: reditel@skolaejpovice.cz)

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/6a

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská pregramotnost

2.I/6b

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost

2.I/6d

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.I/6e

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.I/6g

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

2.I/11a

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 64 hodin/64 týdnů

2.I/12

Projektový den ve škole

2.I/13

Projektový den mimo školu

2.II/6a

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

2.II/6b

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

2.II/6d

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.II/6e

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.II/6g

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

2.II/15

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

2.II/16b

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů

2.II/17b

Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

2.II/18

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19

Projektový den ve škole

2.II/20

Projektový den mimo školu

2.V/4b

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

2.V/4d

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.V/4e

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.V/10d

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 16 hodin/16 týdnů

2.V/12

Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13

Projektový den mimo ŠD/ŠK

Další informace naleznete v přiloženém souboru:

iconŠablony II.pdf (1,3 MB)iconPlakát A3_MŠ a ZŠ Ejpovice.pdf (74,3 KB)