Rozvrh hodin - první ročník (2021 - 2022)


1. 2. 3. 4. 5. 6.
po ČJ M ČJ HV

út ČJ M ČJ VV

st ČJ M PRV TV TV
čt ČJ M ČJ ZTV

M ČJ PRV

 

Třídní učitelka:

Mgr. Bc. Lucie Hořáková Dis

Začátky a konce hodin:

1. hodina  8:00 - 8:45
    2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina  10:00 - 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina  11:50 - 12:35
  6. hodina 12:40 - 13:35


     

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
M matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   VV výtvarná výchova
Inf informatika