Rozvrh hodin - pátý ročník (2021 - 2022):


1. 2. 3. 4. 5. 6.
po ČJ M ČJ VL TV TV
út ČJ M M ČJ
AJ
st ČJ M ČJ
HV
čt ČJ M AJ ZTV VL
INF VV AJ

Třídní učitelka: Mgr. Eva Manclová

Začátky a konce hodin:

1. hodina  8:00 - 8:45
    2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina  10:00 - 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina  11:50 - 12:35
  6. hodina 12:40 - 13:35


     

Vysvětlivky:

Čj český jazyk   Aj anglický jazyk
M matematika   Prv prvouka
přírodověda   Vl vlastivěda
Tv tělesná výchova     pracovní činnosti
Hv hudební výchova   VV výtvarná výchova
Inf informatika