ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Provoz ŠD: pondělí - čtvrtek  11,40 – 16,30 hodin              pátek 11,40 - 16,00 hodin
  • Platby ŠD: 200,- Kč na jeden kalendářní měsíc

Platbu ŠD je nutné uhradit do 10. dne v měsíci na účet školy ( je možné uhradit na I. i II. pololetí).

účet školy: 188 999 740 /0300

Odchod ze školní družiny:

Pokud dítě bude odcházet v jinou hodinu, než je na přihlášce, je nutné předem upozornit vychovatelku ŠD nebo tak učinit písemně nebo telefonicky.

Obchody žáků:

  • 13,00hod., poté pracovní program dle harmonogramu
  • 14,30. hod – 16,00 hod. - dle domluvy

Co budu potřebovat do školní družiny:

Vhodné oblečení - tepláky,náhradní ponožky, spodní prádlo, sportovní obuv – oblečení je možné ponechat v šatně – skříňka vlevo.

Papírové kapesníčky – 1x

svačinu , pití