Zájmové kroužky

Ve školním roce 2019 - 2020 nabízíme tyto mimoškolní aktivity:

  • Hra na flétnu (vede paní učitelka Součková)
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (vede Manclová a Součková).