Školní stravování při ZŠ a MŠ Ejpovice

Cena stravného MŠ

Polodenní stravování: 30,- Kč

Celodenní stravování: 36,- Kč

Děti starší šesti let  - celodenní stravování: 41,- Kč.

Cena stravného pro ZŠ:

Cena stravného: 26,- Kč

Cena stravného pro žáky starší 10 let pro ZŠ: 28,- Kč

 

Obědy se odhlašují nejpozději do 7,00 hodin odhlašovaného dne. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ i ZŠ se neodhlášený oběd vydává pouze první den nepřítomnosti.

Stravné a školné se platí vždy do 15. dne každého měsíce  trvalým příkazem z účtu. V tomto případě je nutné donést ředitelce školy povolení k inkasu.

Stravování ve školní jídelně se řídí

Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

iconVyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování (99,3 KB)