Výuka informatiky 4. a 5. ročníku

Níže uvedený seznam obsahuje učivo ICT probírané na hodinách informatiky. Aktuální téma je vyznačeno tučně.


Probírané učivo

ZÁŘÍ:

 • Úvodní hodina, co je to výpočetní technika a kde se s ní setkáme. 
 • Jak efektivně vyhledávat informace (co je prohlížeč, co je URL adresa, jaké triky lze využít při vyhledávání informací, kritický přístup ke zdrojům informací)
 • Stručná historie IT.

ŘÍJEN:

 • Pracujeme s klávesnicí a myší:
  • Historie periferií a základní teorie,
  • význam pravého a levího tlačítka,
  • nastavení myši v prostředí Windows 10.
 • Užitečné klávesové zkratky, praktické cvičení - práce s klávesovými zkratkami, hromadné nahrazení části textu jiným textem, práce v prostředí poznámkového bloku.

DALŠÍ MĚSÍCE

 • Základy práce s typy písma v jednoduchém editoru (Wordpad). Nastavení tučného písma, základy práce s fonty, vkládání symbolů do textu, zvýraznění textu.
 • Základy práce s počítačovou grafikou
  • rozlišení vektorové a rastrové grafiky
  • práce v jednoduchém bitmapovém editoru (malování) - jednoduchá fotomontáž
  • práce v jednoduchém vektorovém editoru (LibreOffice Draw) - tvoříme přáníčko
 • Algoritmy a základy programování - tedy přesné návody či postupy, kterým lze vyřešit daný typ úlohy.
  • Praktická ukázka programování robotů Lego Mindstorms a Boost
  • Programujeme robota v simulátoru prostřednictvím Open Roberta Lab
  • Algoritmus v jednoduchém animovaném filmu (práce s aplikací PIVOT)
  • Programujeme v prostředí code.org
  • programujeme s využitím tabletů v ScratchJr
 • Práce s tablety a cloudovými službami
 • Založení a nastavení Google účtů
 • Základy tvorby tabulek s využitím jednoduchých vzorců
  • jednoduchý výpočet (funkce)
  • přenesení vlastnosti (formátu) buňky na ostatní
  • ochrana tabulky před nevhodnými hodnotami