ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Provoz ŠD: 11,40 – 16,00 hod.
  • Platby ŠD: 200,- Kč na jeden kalendářní měsíc

Platbu ŠD je nutné uhradit do 15 dne v měsíci u vychovatelky ŠD ( je možné uhradit i několik měsíců dopředu).

Odchod ze školní družiny:

Pokud dítě bude odcházet v jinou hodinu, než je na přihlášce, je nutné předem upozornit vychovatelku ŠD nebo tak učinit písemně nebo telefonicky.

Obchody žáků:

  • 13,00hod., poté pracovní program dle harmonogramu
  • 14,30. hod – 16,00 hod. - dle domluvy

Co budu potřebovat do školní družiny:

Vhodné oblečení - tepláky,náhradní ponožky, spodní prádlo, sportovní obuv – oblečení je možné ponechat v šatně – skříňka vlevo.

Papírové kapesníčky – 1x

Popřípadě svačinu – je možné využít lednici – podepsaný sáček

Po celou dobu pobytu ve ŠD je dodržován pitný režim – šťáva, čaj ( hrazeno z provozu ŠD).

Činnosti školní družiny:

  • Vaření – platba dle potřebných surovin
  • Sportovní – v rámci ŠD
  • Dovedné ruce - v rámci ŠD