Výlet ZŠ do Techmania Science Center

Zveřejněno: 4. 12. 2019, zapsal: Jitka Hajnová Matasová

V úterý 3. prosince se děti ze třetí, čtvrté a páté třídy základní školy zúčastnily projektového dne "Země - Mars a 6 statečných" v Techmania Science Centre v Plzni. Program začal v Planetáriu 3D projekcí všech osmi planet Sluneční soustavy. Děti získaly mnoho nových informací zejména o planetě Zemi a Marsu. Dozvěděly se, jaké jsou mezi Zemí a Marsem rozdíly a podobnosti. Viděly, jak by Mars vypadal, kdyby na něm byl život, a že by se od Země příliš nelišil. Ve skupinkách projektovaly, jak by se na Marsu dalo žít, jak by zde lidé mohli získávat vodu a jakou energii by bylo nejlepší využívat.

 

Po přestávce následoval druhý vzdělávací blok, experimenty s tekutým dusíkem. Děti na vlastní oči viděly, jak lze proměnit zeleninu v kus ledu, nebo zmrazit balónek tak, že je křehký jako sklo. Na závěr byly děti svědky mohutného výbuchu PET lahve.

 

Na poslední část projektového dne se děti rozdělily do menších skupinek a procházely s paními učitelkami a asistentkami stálou expozici Techmania Science Centre. Experimentovaly, luštily hlavolamy a hrály interaktivní hry.

ZŠ v Planetáriu

Zveřejněno: 4. 12. 2019, celkový počet obrázků v galerii: 20
ZŠ v Planetáriu 15ZŠ v Planetáriu 18ZŠ v Planetáriu 17ZŠ v Planetáriu 19ZŠ v Planetáriu 12

Výlet ZŠ do Techmania Science Center

Zveřejněno: 4. 12. 2019, celkový počet obrázků v galerii: 20
Výlet ZŠ do Techmania Science Center 11Výlet ZŠ do Techmania Science Center 17Výlet ZŠ do Techmania Science Center 7Výlet ZŠ do Techmania Science Center 8Výlet ZŠ do Techmania Science Center 14
Zveřejněno: 9. 12. 2019
Zveřejněno: 5. 12. 2019
Zveřejněno: 4. 12. 2019
Zveřejněno: 2. 12. 2019
Náhodný výběr z galerie
Recyklohraní 9  Beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou 4 Listopad 2019 v MŠ 1 Karneval zvířátek 8